dragon hill dragonhill

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

20/12/2017

      Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2017 vừa qua vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường lầu 1, Toà nhà IPC – số 1489, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM. Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017. Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần này của SADECO nhằm báo cáo, thảo luận và thông qua hướng phát triển kinh doanh sắp tới của Công ty.

      Đến tham dự Đại hội có 64 cổ đông, đại diện cho 25.590.120 cổ phần chiếm tỷ lệ 98% tổng số cổ phần của Công ty, dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn gồm:

    -  Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

    -  Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc SADECO 

      Nội dung Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) năm 2017 bao gồm:

A. Báo cáo kết quả phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông chiến lược; trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty.


B. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thống nhất với đa số phiếu thuận thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

     1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017: Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển các dự án của Công ty để quyết định trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 việc giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2017.

     2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

     3. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) từ 07 thành viên lên 09 thành viên: Ông Vĩnh Bảo Long và ông Nguyễn Minh Nhật là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2014-2019) với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

     4. Bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2018) từ 03 thành viên lên 04 thành viên. Ông Nguyễn Ái là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2018 với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

     Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao về nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày. Qua phiên họp, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cũng như các Quý cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và hiểu rõ về những thách thức, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên với sự cố gắng và nỗ  lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, SADECO tin rằng những mục tiêu và kế hoạch đề ra sẽ được hoàn thành tốt và phát triển bền vững.

     Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào ngày 15 tháng 12 năm 2017:

 

 

Ông Tề Trí Dũng – thay mặt Chủ tọa đoàn đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

 

 

Quý cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội.

 

Ông Đỗ Công Hiệp - Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung.

 

 

  

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã thảo luận.

 

Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tặng hoa cho các thành viên HĐQT, BKS  mới.


áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun