dragon hill dragonhill

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

30/03/2018

 

Đơn đề cử cá nhân (Theo TB 46) - Download tại đây

Đơn đề cử cổ đông (Theo TB 46) - Download tại đây

Đơn đề cử tổ chức pháp nhân (theo TB 46) - Download tại đây

Danh sách tham gia thành viên BKS (theo TB 46) - Download tại đây


áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun