dragon hill dragonhill

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

28/06/2018

Sáng ngày 26 tháng 06 năm 2018 vừa qua vào lúc 9 giờ 00 tại Sảnh Classic, khách sạn MerPerle Crystal Palace, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đến tham dự Đại hội có 62 cổ đông, đại diện cho 25.455.202 cổ phần chiếm tỷ lệ 98% tổng số cổ phần của Công ty, dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn gồm:

-  Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

-  Ông Phạm Nhật Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

-  Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc SADECO 

Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) năm 2018 bao gồmBáo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
  3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
  4. Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018
  5. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) thay đổi trụ sở hoạt động
  6. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách ứng viên đắc cử như sau:
   • Ông Nguyễn Ái
   • Ông Trần Mạnh Khôi
   • Bà Đoàn Minh Lý
   • Ông Phạm Ngọc Hiếu
   • Bà Tạ Thị Hồng Thắm

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao về nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày. Qua phiên họp, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cũng như các Quý cổ đông đã thể hiện quyết tâm đồng hành chung sức hoàn thành tốt những mục tiêu và kế hoạch đề ra vì sự phát triển bền vững của Công ty SADECO.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26 tháng 06 năm 2018:

 

Ông Tề Trí Dũng – thay mặt Chủ tọa đoàn đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

 

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã thảo luận. 

 

 Ông Lê Thành Nhân - Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn Thể lệ biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát

 

Ông Tề Trí Dũng – Đại diện Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

 


áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun