dragon hill dragonhill

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
1
Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, thực hiện Quỹ 156 - hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2009
2
Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm liên tục (2008, 2009).
3
Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ năm (2005-2010)
12
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 2008
14
UBTW HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ - 2008
15_1
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III - 2007
15_2
BẰNG KHEN CỦA UBND TPHCM
15_3
BẰNG KHEN CỦA UBND TPHCM
15_4
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 1997
17
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA - 2007
18
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
19
UBND TPHCM TẶNG 2004
5
TOP 200 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 2010
Giải Thưởng
4
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2009 - TOP 100 THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
6
THƯƠNG HIỆU VÀNG 2009
7
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2010 - TOP 100 THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
8
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2008 - TOP 200 THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
9
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2008 - TOP 200 THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
10
THƯƠNG HIỆU VÀNG 2008
11
SAO VÀNG PHƯƠNG NAM 2008
13
THƯƠNG HIỆU VÀNG 2008
16
TÀI TRỢ CHO QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO TP.HCM 2010
20
TÀI TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM TP.HCM 2010
21
TÀI TRỢ CHO HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TP.HCM 2010
22
TÀI TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH "ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2009"

áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun