Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Các thói quen giúp phòng chống dịch bệnh Corona

Trước tình hình dịch bệnh do n CoV gây ra vô cùng phức tạp để chủ động phòng, chống và ứng phó Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) chia sẽ đến Quý Khách hàng, Đối tác cùng Tập thể CBVN Công ty những biện pháp phòng chống dịch như sau:

 

TOP