Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Thông báo về giá và phương thức cho thuê phòng lưu trú tại Đơn nguyên B1 - Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm thông tin sau:
+ Thông báo về giá và phương thức cho thuê phòng lưu trú tại Đơn nguyên B1 - Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (Xem chi tiết)
+ Bảng giá cho thuê phòng lưu trú Đơn nguyên B1 Khu lưu trú Công nhân - Khu chế xuất Tân Thuận (Xem chi tiết)
+ Biên bản bàn giao tài sản (Xem chi tiết)
+ Biên bản kiểm tra hiện trường (Xem chi tiết)
+ Danh sách Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (Xem chi tiết)
+ Hợp đồng thuê phòng lưu trú - Mẫu cá nhân (Xem chi tiết)
+ Hợp đồng thuê phòng lưu trú - Mẫu tổ chức (Xem chi tiết)

TOP