Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Thương hiệu SADECO

Mô tả:

  • Là tổ hợp của 6 chữ cái viết tắt của tên công ty South Sai Gon Development Corporation.
  • Màu đen, điểm đỏ.
  • Kiểu chữ công nghiệp, không chân, đậm nét và vững chắc.

Ý nghĩa của tổ hợp Logo:

Mang ý nghĩa lịch sử là bức tranh tổng thể cho quá trình hình thành và phát triển của SADECO gắn liền và góp phần không nhỏ cho sự phát triển của khu Nam Thành phố - mỗi điểm đỏ tương trưng cho 1 vị trí dự án của SADECO trên tổng bình đồ khu Nam.

Bộ nhận diện thương hiệu SADECO: Vui lòng tải hoặc xem trực tiếp tại (Xem chi tiết)

QUY TẮC ỨNG XỬ

Bộ quy tắc ứng xử này được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn cơ bản những quy định, nguyên tắc làm việc cùng những hành xử chuẩn mực, hành vi của toàn thể cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn trong quá trình giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn, trong mối quan hệ với đồng nghiệp và với khách hàng.

Bộ tài liệu Quy tắc ứng xử: (Xem chi tiết)

 
TOP