Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Công ty SADECO tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 9 giờ, ngày 01 tháng 11 năm 2021, Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Về phía khách mời, Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PWC Việt Nam. Về phía SADECO có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của 32 cổ đông (tương ứng với 16.254.173 cổ phần – chiếm tỷ lệ 62.52%) đến tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Chương trình và Nhân sự Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa

 1. Ông Nguyễn Minh Trí -  Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
 2. Ông Đỗ Thế Huấn -  Thành viên Hội Đồng Quản trị – Phó Tổng giám đốc
 3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh -  Thành viên Hội Đồng Quản trị  

Ban Thư ký

 1. Bà Phạm Thị Kim Hoa
 2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo

Ban Kiểm phiếu

 1. Ông Trần Đình Hà  - Trưởng ban
 2. Ông Lê Thành Nhân  - Thành viên 
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyến Nhung  - Thành viên 

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã trình bày, thảo luận, ghi nhận ý kiến của các cổ đông, giải trình và tiến hành biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành các nội dung như sau:  

 1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 6. Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 8. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế quản trị;
 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm (Ông Phạm Nhật Vinh và Ông Võ Bình) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024);
 10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024);
 11. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).

Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) bao gồm: 

 1. Bà Cao Thị Phi Hoàng với số phiếu biểu quyết tán thành 10.232.524 (đạt 62.95%);
 2. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng với số phiếu biểu quyết tán thành 10.295.496 (đạt 63.34%).

     Vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tọa Đại hội gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã thành công tốt đẹp và đạt được toàn bộ yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

Chào đón các cổ đông đến tham dự Đại hội

Ông Lương Quốc Dân – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội 

Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Chương trình và Nhân sự Đại hội (Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu)

Chủ tọa đoàn (từ trái sang phải) bao gồm: Ông Đỗ Thế Huấn (Thành viên Hội đồng quản trị) Ông Nguyễn Minh Trí (Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Ông Nguyễn Hữu Cảnh (Thành viên Hội đồng quản trị); 

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội

Ông Trần Đình Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội

Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng các thành viên vừa đắc cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) ra mắt Đại hội

Bà Phạm Thị Kim Hoa – đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội

 
TOP