Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Công ty SADECO tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Vào 8 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023, Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) tại Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía khách mời, Đại hội vinh dự được đón tiếp Bà Phạm Thị Ngọc Liên – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Về phía SADECO tham dự Đại hội gồm có:

Hội đồng Quản trị (HĐQT):

 1. Ông Trần Huy - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT  - Tổng giám đốc;
 3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Đỗ Thế Huấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc thường trực;
 5. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - Thành viên HĐQT;
 6. Bà Cao Thị Phi Hoàng - Thành viên HĐQT.

 Ban Kiểm soát (BKS):

 1. Ông Lương Quốc Dân- Trưởng BKS;
 2. Ông Nguyễn Thái Sơn - Thành viên BKS;
 3. Ông Nguyễn Ái - Thành viên BKS;
 4. Ông Lưu Văn Hương - Thành viên BKS.

Ban Tổng giám đốc:

 1. Ông Trần Hoàng An - Phó Tổng giám đốc;
 2. Bà Trần Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc;
 Cùng toàn thể Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu 16.292.246 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.
Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên như sau:
Đoàn chủ tọa:
 1.  Ông Trần Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
 2. Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc;
 3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT. 

Ban Thư ký:

 1. Bà Phạm Thị Kim Hoa - Thư ký Đại hội;
 2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo - Thư ký Đại hội.

Ban kiểm phiếu

 1. Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban;
 2. Ông Nguyễn Song Thành Trung - Thành viên;
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Phan Chánh Dưỡng – Thành viên sáng lập – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SADECO lần đầu tiên đến tham dự với tư cách là cổ đông. Ông Phan Chánh Dưỡng chia sẻ về quá trình hình thành, lịch sử phát triển, sứ mệnh rất đáng tự hào của SADECO và đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị SADECO kiên định mục tiêu đảm bảo an cư cho người dân trên vùng đất Nam Nhà Bè – Bắc Bình Chánh. Chủ tọa đoàn chân thành cám ơn những chia sẻ quý báu và trân trọng tiếp thu những góp ý tâm quyết của Ông Phan Chánh Dưỡng với SADECO.

Ông Phan Chánh Dưỡng – Thành viên sáng lập – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SADECO phát biểu tại Đại hội

Tiếp theo chương trình, Đoàn chủ tọa đã trình bày và Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:

 1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/03/2023.
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 6. Tờ trình về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường.
 7. Tờ trình về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2022 và Quỹ thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 9. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xếp theo tỷ lệ số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp) bao gồm: 

 1. Ông Nguyễn Ái: số phiếu biểu quyết tán thành 23.047.381, đạt tỉ lệ 141,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 2. Ông Lưu Văn Hương: số phiếu biểu quyết tán thành 15.209.353, đạt tỉ lệ 93.35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 3. Ông Hoàng Trịnh Duy: số phiếu biểu quyết tán thành  15.205.061, đạt tỉ lệ 93,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 4. Ông Nguyễn Thái Sơn: số phiếu biểu quyết tán thành 11.520.553, đạt tỉ lệ 70,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Huy (Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội) gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội. 

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:


Đoàn chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (từ trái sang phải) bao gồm: Ông Nguyễn Minh Trí (Thành viên Hội đồng quản trị), Ông Trần Huy (Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội) và Ông Nguyễn Hữu Cảnh (Thành viên Hội đồng quản trị);


Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung trình Đại hội


Đoàn chủ tọa tặng hoa chúc mừng (lần lượt từ trái sang phải) ông Nguyễn Thái Sơn, ông Nguyễn Ái, ông Hoàng Trịnh Duy và ông Lưu Văn Hương vừa đắc cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội


Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu các nội dung của Đại hội

TOP