Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Công ty SADECO tổ chức thành công phiên họp Đai hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Vào lúc 9 giờ, thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Về phía khách mời, Đại hội vinh dự được đón tiếp Bà Trương Hoàng Anh – Đại diện Công ty TNHH PWC Việt Nam. Về phía SADECO có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của 28 cổ đông (tương ứng với 15.903.030 cổ phần – chiếm tỷ lệ 61.17%) đến tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Chương trình và Nhân sự Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa

 1. Ông Nguyễn Minh Trí Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
 2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh Thành viên Hội Đồng Quản trị  
 3. Ông Đỗ Thế Huấn Thành viên Hội Đồng Quản trị – Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách

Ban Thư ký

 1. Bà Phạm Thị Kim Hoa
 2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo

Ban Kiểm soát Công ty

 1. Ông Lương Quốc Dân Trưởng Ban Kiểm soát
 2. Ông Nguyễn Thái Sơn Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Ái Thành viên Ban Kiểm soát
 4. Ông Lưu Văn Hương Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu

 1. Ông Trần Đình Hà Trưởng ban
 2. Ông Lê Thành Nhân Thành viên 
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên 

Ban Tổng giám đốc

 1. Ông Lê Thanh Nghị Phó Tổng Giám Đốc

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã trình bày, thảo luận, ghi nhận ý kiến của các cổ đông, giải trình và tiến hành biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành các nội dung như sau:

 1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021;
 3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 28/03/2022;
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 8. Tờ trình về tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2021 và Quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm (Ông Dương Bình Hùng) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024);
 10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019-2024)

Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) bao gồm: 

 • Ông Trần Huy với số phiếu biểu quyết tán thành 15.903.030 (đạt 100%);

Vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày, Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tọa Đại hội gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã thành công tốt đẹp và đạt được toàn bộ yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022:


Chủ tọa đoàn (từ trái sang phải) bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Cảnh (Thành viên Hội đồng quản trị) Ông Nguyễn Minh Trí (Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Ông Đỗ Thế Huấn (Thành viên Hội đồng quản trị);


Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội


Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy vừa đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024) ra mắt Đại hội


Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu các nội dung của Đại hội

TOP